Panoraam

Radoon ja tervis

Radoon on lõhnatu ja värvitu õhust raskem kõrgradioaktiivne väärisgaas. Looduses tekitab ta uraani ja tooriumi radioaktiivsel lagunemisel. Radooni peamiseks allikaks on pinnas millele inimkeskkonnas võib lisanduda sügavamatest põhjaveekihtidest majandus- või joogiveena eralduv. Põhja Eestis on diktüoneemakilt peamine pinnase uraanisisalduse põhjustaja. Väiksemas koguses leidub uraani ka fosforiidis.

Radoon on loodusliku ioniseeriva kiirguse allikates inimese tervisele kõige ohtlikum. Ta on mürgine ja põhjustab rakumutatsioone. Organismi jõudes jätkub radooni radioaktiivne lagunemine. Inimorganismi satub radoon peamiselt hingamise aga ka toidu ja vee kaudu. Radoon on suitsetamise kõrval olulisemaid kopsuvähi põhjustajaid.

Lisainfo:

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1116_1091.html

http://www.radoonitorjekeskus.ee/?id=10933

http://www.keskkonnainfo.ee/failid/ky/keskkond_tervis.pdf