Panoraam

Fosfor maailmas ja kasutamine

 Fosfor on looduses levinud element (sisalduselt maakoores orienteeruvalt 11. kohal). Tuntud on ca 200 fosforimineraali, neist tähtsamad on apatiidid ja fosforiidid. Fosfaattoorme varudest ca 50% leidub Aafrikas. Riikidest on suurimad varud Marokos, USA-s (Florida), Hiinas, Kasahstanis. Suuremad kaevandajad on Hiina, USA ja Maroko ning suurim eksportija on Maroko. Euroopa suurimad varud on Eestis. Fosforiidi kaevandamine Naurus tõi kaasa ülitõsised keskkonnaprobleemid ja selle riigi lugu kasutakse sageli näitena ebamõistlikust keskkonnakasutusest.

Fosforiiti kasutakse põhiliselt fosforhappe, vaba fosfori, fosforväetiste (85% tootmisest) ning söödafosfaatide tootmiseks. Fosforhapet kasutatakse toidulisandites ning pesu- ja puhastusvahendites.

Fosforväetised (nagu ka fosfaatsed pesemisvahendid) põhjustavad väga olulist keskkonnareostust, sest nad on eutrofeerumise ehk veekogude kinnikasvamise olulisemaks põhjustajaks. Just fosfor on kinnikasvamise puhul esmane limiteeriv faktor.

Lisainfo:

http://www.phosphorusplatform.eu/images/download/HCSS_17_12_12_Phosphate.pdf

http://et.wikipedia.org/wiki/Nauru#Maavarad

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rock-phosphate