Panoraam

SEISAME  KINDLALT VASTU  IGASUGUSELE  KATSELE  RAJADA  UUSI  FOSFORIIDI- JA PÕLEVKIVIKAEVANDUSI  RÄGAVERE  VALDA  VÕI MUJALE  LÄÄNE- VIRUMAALE PANDIVEREKÕRGUSTIKU  JA  SELLE  JALAMI  PIIRKONDA.

Paljud juhtivad teadlased on prognoosinud võimalikke kaevandamisega kaasnevaid ohtusid, nagu: vee kadumine kaevudest väga suurel alal , maapinna ulatuslik vajumine, õhusaaste, vibratsiooni ja tervistkahjustava müra suurenemine, samuti keskkonnakahju elusloodusele. Lisaks sellele ei saa arvestamata jätta piirkonnas tekkivaid pöördumatuid sotsiaalseid probleeme, nagu seda on põliselanikkonna vähenemine ning piirkonna sotsiaalse turvalisuse vähenemine. Kaevanduspiirkonnas langeb drastiliselt kinnisvara väärtus ja välistatud ei ole pankrotilaine majandussektoris, eelkõige põllumajandus-, metsandus- ja turismivaldkonnas.

Usume, et ei ole õige mõne ettevõtte majandusliku heaolu nimel tekitada korvamatuid kahjusid märkimisväärsele osale Eesti loodusele, põliselanikkonnale ja suurele osale piirkonda investeerinud ettevõtjatele.

Paberikandjale on võimalik toetusallkirju anda Rakvere Vaalakeskuse infoletis ja Magaziini Rakvere kaupluses.